En del av Atvexa och Montessori Sverige

Sedan 2020 är Danderyds Montessoriskola är en del av Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (Montessori Sverige), som i sin tur är en del av Atvexa AB. Skolan drivs som en fristående enhet med stöttning och utbyte andra skolor inom koncernen. Här nedan kan du läsa mer om Atvexa och Montessori Sverige.

Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB

Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (Montessori Sverige) är en del av Atvexa AB. Våra förskolor, grundskolor och fritidshem befinner sig i Storstockholmsområdet, Västra Götaland och Skåne. Vi tror att barn och unga bäst förbereds för livet genom kunskap, glädje och nyfikenhet.

Undervisningen i våra verksamheter utgår från montessoripedagogikens värdegrund och förhållningssätt. Vi väcker lusten att lära genom stimulerande lärmiljöer, anpassade och förberedda utifrån barnen och elevernas behov. Vi strävar efter en hög behörighetsgrad för våra lärare och pedagoger och vi har ett aktivt barn- och elevhälsoarbete med fokus på trygghet och arbetsro.

Atvexa AB

Atvexa är en långsiktig ägare till verksamheter inom förskola och skola, med visionen ”vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn, elever och medarbetare att växa”.

Inom Atvexa finns en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med skilda pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Målet är att ge dem, tillsammans med våra medarbetare möjlighet att utvecklas i verksamheter som präglas av hög kvalitet.

Atvexa finns i Sverige, Norge och Tyskland.

Danderyds Montessoriskola är en del av Atvexagruppen sedan år 2020.

Atvexas logotyp i grönt