Vår skola

En inspirerande och kreativ skol- och lärandemiljö

I en inkluderande och stimulerande skolmiljö växer våra elever till självständiga och engagerade individer. På vår skola prioriteras inte bara pedagogisk kvalitet utan även en rolig och variationsrik skoldag. Här får varje elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Åldersintegrerade klasser

Vi arbetar i åldersintegrerade klasser: F, 1-2, 3-4 och 5-6. Skoldagen är uppdelad i längre pass där eleverna arbetar med sina individuella planeringar varvat med ämneslektioner. En stor fördel med detta arbetssätt är att eleverna får möjlighet att arbeta i mindre grupper samt mer flexibla gruppkonstellationer.

Undervisningen

Eleverna startar varje dag med att läsa för att sedan övergå till att antingen ha en ämneslektion eller att arbeta med sina individuella planeringar. Vi lägger stor vikt vid ämnet idrott och hälsa och har valt att ha det som en del i skolans val. Eleverna har därför utökad tid i idrott. Från åk 6 finns möjlighet att välja ytterligare ett språk.

Aktiviteter som främjar gemenskap

Att främja gemenskap och Vi-känsla är viktigt! Det gör vi bland annat genom att arbeta i våra faddergrupper. Vid flera tillfällen under läsåret har vi gemensamma aktiviteter i dessa grupper. Vi anordnar också en rad främjande aktiviteter under läsåret som lägerskola för våra 4-5:or, fredssamling, halloweenfest, adventsmingel, luciafirande, talangshow, tårtbakartävling, popcornduell, brännbollsyra, vårsalong och en massa annat skoj.

Bild på leendes flicka i motljus.
Bild tagen bakifrån på en liten pojke iklädd blå tröja och en stor, gul ryggsäck.
Vårt fritidshem

Utveckling genom Lek och Lärande på fritids

På vårt fritidshem lär sig barnen att ingå i sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. De lär sig också att utifrån ålder och mognad ta ansvar för sig själv och andra. Utifrån läroplanens mål utvecklar barnen sociala, relationella, tekniska, praktiska och estetiska kompetenser. Fritidshemmet strävar hela tiden efter att förena god omsorg med genomtänkt pedagogisk verksamhet, där fokus ligger på barnens intressen och erfarenheter. Fritidspedagogiken bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer är viktiga redskap i strävan att uppnå fritidshemmets fyra uppdrag.

Fritidshemmet präglas av Montessoriskolans devis ”hjälp mig att göra själv”. Varje aktivitet är frivillig – detta innebär att barnet är med av egen vilja och för sin egen skull. Barnet väljer aktivitet, genomför den samt avslutar den. Detta sker i samspel och med hänsyn till övriga barn och personal. Alla aktiviteter skrivs ner i ett veckobrev som läggs ut på skolans intranät varje fredag.

Vanliga frågor och svar
om vår skola

När börjar skoldagen?2024-06-10T11:31:09+02:00

Den obligatoriska skoldagen börjar 8.20 alla dagar utom fredagar då den börjar klockan 9.00. Mellan 8.00-8.20 har vi något som kallas Flextid, då alla elever är välkomna om de vill läsa eller göra någon lugnare aktivitet innan skolan startar 8.20. På fredagar mellan 8.00-9.00 erbjuder vi extra studietid för åk 4-6.

Var har eleverna idrott?2024-06-10T11:30:42+02:00

Idrottslektionerna hålls i idrottshallen som ligger precis intill skolan.

Lagar ni skolmaten på skolan?2024-06-10T11:30:54+02:00

Vi äter vår skolmat på Mörbyskolan som ligger vägg i vägg. Mörbyskolan har ett eget tillagningskök.

Till toppen